Yrkesprogram ska bli rak väg till högskolan

INRIKES

Undervisning. Regeringen vill att elever på gymnasieskolans yrkesprogram ska få högskolebehörighet - utan att tiden för yrkesämnena bantas. Säger riksdagen ja får yrkeseleverna fler skoltimmar från och med hösten 2019.

– Vi vill helt enkelt stärka yrkesprogrammen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Regeringens förslag om utökad undervisningstid, motsvarande cirka två timmar i veckan, går nu ut på remiss och ska läggas fram för riksdagen i vår. Bakgrunden är att intresset för yrkesprogrammen minskat. För tio år sedan läste cirka 35 procent av gymnasieskolans nybörjarelever ett yrkesprogram, förra läsåret var andelen 23 procent.

– Den borgerliga regeringen tog bort högskolebehörigheten och det har lett till att många sett yrkesprogrammen som en återvändsgränd, säger Anna Ekström.

Inget tas bort

Konkret innebär förslaget att eleverna garanterat kan få undervisning i svenska och engelska så att de når grundläggande högskolebehörighet. Möjligheten att läsa in behörigheten har funnits tidigare, men då genom att läsa extra utanför det ordinarie schemat eller avstå från delar av yrkesundervisningen.

I vilken grad skolorna kan hitta behöriga lärare återstår att se.

– Jag vill betona att elever redan i dag har rätt att läsa högskoleförberedande kurser. Det som händer nu är väl att de kurserna blir mer välfyllda, säger Anna Ekström.

Regeringen vill också att ett estetiskt ämne ska ingå i alla nationella program i gymnasieskolan. För att skapa utrymme för det bantas omfattningen på gymnasiearbetet.

– Skolan ska förbereda för ett yrkesliv och för vidare studier, men också för ett liv som aktiv samhällsmedborgare. I skolan ska det finnas ett mått av bildning, säger Anna Ekström.

"För skoltrötta"

Hon förutser att riksdagen kommer att säga ja till förslagen.

– Jag kan inte tänka mig annat. Är det något man på den borgerliga sidan ångrar från regeringsåren så är det övergången då man nästan marknadsförde yrkesprogrammen som program för skoltrötta, säger Ekström.

Arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen välkomnar en förändring.

– Den stora vinsten är att ungdomarna får högskolebehörighet utan att det tar tid från yrkesämnena. Det blir både och, och det finns det utrymme för med tanke på att yrkesprogrammen i dag har i snitt 3,5 timme undervisningstid per dag. I de teknikcollege som vi är med och samarbetar om har eleverna redan förlängda skoldagar, och nu kommer alla elever att omfattas, säger avdelningschef Amelie von Zweigbergk.

FAKTA

Gymnasieskolans yrkesprogram

Gymnasieskolan har tolv yrkesprogram. Dessa är:

Barn- och fritidsprogrammet

Bygg-och anläggningsprogrammet

El- och energiprogrammet

Fordons- och transportprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet

Hantverksprogrammet

Hotell- och turismprogrammet

Industritekniska programmet

Naturbruksprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Källa: Skolverket

TT

ARTIKELN HANDLAR OM