Oskyldigt dömd nekas ersättning

INRIKES

Brott. En 46-årig man som felaktigt dömts för mord får ingen ersättning av staten. Ansökan kom in för sent.

Samir Sabri dömdes som 15-åring för mordet på sin styvmamma i stadsdelen Tensta i norra Stockholm 1986, men tog senare tillbaka sitt erkännande. Enligt Sabri hade hans far tvingat honom att erkänna brottet, annars skulle fadern skada Samir och hans lillebror.

Förra året beviljades han resning och friades för mordet, efter att Aftonbladet granskat fallet i sin kriminalpodd.

I våras ansökte Samir Sabri om minst tre miljoner kronor i ersättning från staten, men justitiekanslern (JK) har nu beslutat att avslå hans begäran, skriver Aftonbladet.

Av JK:s beslut framgår att omständigheterna kring frihetsberövandet innebär att Samir Sabris skulle kunna vara berättigad till ersättning, men att begäran är preskriberad. Ersättningsanspråk enligt frihetsinskränkningslagen ska nämligen göras "inom tio år från det att skadan uppstått". Sabri var frihetsberövad under åren 1986-1988.

JK-beslutet går inte att överklaga. Eva Larsson, generalsekreterare för Brottsofferjouren, anser att preskriptionstiden ska förlängas.

– Det här är ju ett särskilt fall, och eftersom det inte kan prövas efter preskriptionstidens slut så borde det förändras, säger hon till TT.

Tillsammans med sitt juridiska ombud ska nu Sabri överväga om ersättningsfrågan ska drivas som tvistemål eller om han ska ansöka om så kallad ex gratia-ersättning. Det sistnämnda kan regeringen besluta om "av nåd".

TT

ARTIKELN HANDLAR OM