M vill satsa mer på hemvård med läkare

INRIKES

Moderaterna. Moderaterna vill satsa mer på hemvård med läkare för multisjuka äldre, samt koncentrera den mest specialiserade vården. Ett mål i förslaget till nationell hälso- och sjukvårdspolitik är att halvera vårdköerna till 2025.

Förslagen ska behandlas på M:s arbetsstämma i Örebro 12-15 oktober. Peter Danielsson, vice ordförande i M och en av dem som arbetat med förslagen, tror att det kan bli viss debatt om att låta färre sjukhus sköta den högspecialiserade vården. Det är alltid en öm punkt bland läkare, men också bland landstingspolitiker, eftersom koncentration innebär att sjukhus blir av med viss vård till förmån för andra.

Beräkningar och utredningar visar dock, enligt M, på att uppemot 500 liv om året skulle kunna räddas om den högspecialiserade vården koncentrerades, bland annat för att kvaliteten ökar.

Leda Alliansen

Danielsson och partiets sjukvårdspolitiska talesperson Cecilia Widegren tror att de samlade förslagen har stora förutsättningar att bli ett rättesnöre för Alliansen.

– En hel del av förslagen bygger på att vi har en liknande bild av problemen. Jag har hört Centerpartiet tala om en primärvårdsreform, till exempel. Vi vill ta ledningen, säger Peter Danielsson på en pressträff.

Han och Widegren säger att en av de viktigaste reformerna för att göra vården mer tillgänglig och effektiv är att flytta vård från sjukhusen till primärvården.

Mer kraft måste läggas på en ny typ av hemvård, med läkare, hävdar de två. Det är mycket viktigt för att förbättra vården av äldre som har många olika sjukproblem.

Mer vård hemma

– Vi vill se en ny vårdform växa fram. Och det måste bli fint att jobba i hemvården, minst lika mycket som att jobba på sjukhus, säger Danielsson.

Cecilia Widegren lyfter fram förslagen för konkreta mål i politiken. I den nya kömiljard som M vill se ska målen vara att den som söker kontakt med vården ska få det första dagen, medicinsk bedömning inom tre dagar och specialistbehandling och diagnos inom 60, på sikt 30 dagar.

– Kömiljarden ska handla mer om större delen av patientens hela vårdkedja, än om en enskild diagnos eller operation, säger Widegren.

FAKTA

Fem moderata mål

Moderaterna lyfter fram fem mål för sin vårdagenda till 2025:

Halvering av köerna.

Ökad tillgänglighet och kvalitet i den nära vården, till exempel på vårdcentraler,

Alla ska ha en fast vårdkontakt, inte skickas runt.

Den mest avancerade vården ska koncentreras till färre platser för att vården ska bli mer effektiv.

Äldre multisjuka ska ha mer nära och samlad vård, inte skickas runt.

Källa: Moderaterna

TT

ARTIKELN HANDLAR OM