Birgitta Ohlsson hoppas på ombuden

INRIKES

Politik. Efter tre månaders partiledarstrid i Liberalerna låter sig utmanaren Birgitta Ohlsson inte nedslås av att bara två länsförbund nominerat henne före Jan Björklund.

– Makten ligger hos ombuden på landsmötet, säger hon i Ekots lördagsintervju.

Partiledaren Jan Björklund har stöd av 13 länsförbund. Men flera av dem är splittrade, påpekar Birgitta Ohlsson som även sätter sitt hopp till att sex länsförbund inte har tagit ställning.

I det tyngsta länsförbundet, Stockholm, ska ett provval hållas och det kan påverka hennes beslut att kandidera. Fast hon är optimist:

– Det finns ett enormt stöd för mig ute i föreningarna.

Annat tonfall

Birgitta Ohlsson konstaterar att L har "cementerats" runt fem procents väljarstöd under de senaste tio åren.

– Vi har lagt alla ägg i högerkorgen och det har inte fungerat, säger hon med passning Jan Björklund.

Av intervjun framgår att båda kandidaterna i stort är överens på tunga områden som skatter, försvar och skola. För henne ligger skillnaden mer i "tonfall" och "den ideologiska kompassen"; det har varit för mycket förbudsretorik och för lite framtidstro med Jan Björklund, tycker hon.

Lösare Allians

Deras maktkamp har pågått sedan i början av juni då riksdagsledamoten, partistyrelseledamoten och förra EU-ministern överraskande meddelade att hon utmanar Jan Björklund.

Han kan tänka sig blocköverskridande samarbete med S om hela Alliansen deltar. För Birgitta Ohlsson skulle det räcka med L och C.

Ett problem för Allianssamarbetet inför valet 2018 är att M och KD rört sig högerut och på olika sätt öppnat upp mot SD, anser hon:

– Även om de fyra partierna går till val under en Alliansflagg tycker jag att den ska vara mycket mer minimalistisk än tidigare. Vi behöver inte ha gemensamma program på alla punkter utan i stället låta partierna få odla sin särart lite mera.

FAKTA

Partiledarstriden i L

När nomineringstiden gick ut den 23 augusti hade 13 länsförbund nominerat Jan Björklund, två nominerat Birgitta Ohlsson och en handfull inte nominerat någon alls eftersom det väger för jämnt mellan de båda kandidaterna.

Valberedningen går igenom alla inlämnade nomineringar, känner av läget i partiet och föreslår därefter en partiledarkandidat.

Partiledarvalet avgörs på landsmötet den 17â”18 november i Västerås.

Källa: Liberalerna

TT

ARTIKELN HANDLAR OM