Mer pengar till tullen

INRIKES

Politik. Regeringen ökar anslagen till Tullverket med 375 miljoner under de kommande tre åren. Målet är att minska inflödet av vapen, droger och illegal sprit.

Enligt budgetförslaget tillförs Tullverket 115 miljoner kronor 2018 och 130 miljoner kronor årligen 2019 och 2020. Från 2021 föreslås en ökning med 185 miljoner kronor.

– Både droger och illegala vapen är ett alldeles för stort problem liksom de organiserade spritbussarna. Det är något som vi måste sätta in mer resurser för att bekämpa och det här är den största permanenta satsningen på tullen på över ett decennium, säger finansminister Magdalena Andersson (S) till TT.

Hon kommer inte med några pekpinnar om vad de höjda anslagen ska gå till.

– Det är myndigheten som är bäst på att bedöma vad pengarna ska användas till. Men jag vet att det finns en önskan om att man ska vara mer närvarande vid våra gränser.

För att stoppa den organiserade brottsligheten bakom de så kallade "spritbussarna", där stora mängder alkohol förs in i landet av inhyrda personer i specialbyggda bussar, föreslår regeringen en höjning av transporttilläggen för den som bryter mot reglerna om transport av punktskattepliktiga varor. Tillägget föreslås bli höjt från dagens 20 procent till 40 procent.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM