OECD: Få undervisningstimmar i svensk skola

INRIKES

Utbildning. Svenska grundskoleelever får mindre lärarledd undervisning än i många andra OECD-länder. Men svenska förskolan står sig stark, enligt en färsk OECD-rapport.

I den senaste Education at a glance, en global statistik årsbok om utbildning, sticker Sverige ut på flera punkter. Sverige har till exempel ett av de mest påkostade förskolesystemen i hela OECD, med en lärartäthet som få länder slår.

Svensk grundskola har som bekant inte visat någon större styrka i stora kunskapsmätningen Pisa. Ett trendbrott kom först i december i fjol, då svenska elever tog sig upp eller över OECD-snittet. I Education at a glance gör OECD en koppling till undervisningstiden i grundskolan, som i Sverige ligger flera hundra timmar under OECD-snittet.

Mer undervisning

Sett till den tid eleverna får med sina lärare pekar resultaten på att undervisningen ändå varit effektiv, skriver OECD. Men särskilt svaga elever vinner på att få mer tid undervisningstimmar och därför välkomnar OECD att Skolkommissionen föreslagit en utökning.

OECD noterar också att andelen ungdomar som slutför gymnasieskolan minskat under åren 2005-2015, från 76 till 70 procent. Men av dem som tar sig vidare till högskolan satsar många på en vårdutbildning. Andelen som tar en examen (på grundläggande eller forskarnivå) inom hälso- och sjukvård eller social omsorg ligger på 27 procent, jämfört med OECD-snittet på 14 procent.

Lärarlönelyft

OECD brukar ägna stort intresse åt lärarna, och konstaterar att de svenska lärarlönerna fortfarande släpar efter internationellt. Det gäller inte i början av karriären, men efter 10-15 år i yrket. Den statliga satsningen Lärarlönelyftet kan dock komma att ändra på bilden, konstaterar OECD vars statistik inte är dagsaktuell. När Sverige hade sitt Pisa-ras var organisationens rekommendation just att investera i lärarkåren, med bra löner och karriärmöjligheter.

FAKTA

Undervisningstid

Svenska elever är garanterade minst 6 890 timmar undervisning under grundskoletiden. Flest timmar viks åt svenska/svenska som andraspråk, med 1 490 timmar.

OECD-snittet i undervisningstid ligger på 7 538 timmar.

Minst undervisningstid har Lettland och Ungern, med cirka 6 000 timmar.

"Duktiga" länder, mätt i Pisa-resultat, som Finland och Korea har färre undervisningstimmar än Sverige.

Costa Rica har flest undervisningstimmar, med drygt 10 000 timmar fördelade på nio år.

Källa: Education at a glance 2017

TT

ARTIKELN HANDLAR OM