Nytt blodprov kan rädda liv

INRIKES

Vård. Ett nytt blodprov ska hjälpa vårdpersonal att snabbare fastställa om en patient har drabbats av sepsis - som förr kallades blodförgiftning. Det kan rädda liv, menar forskare.

Varje år drabbas 40 000 personer i Sverige av sepsis. Trots att tillståndet är mycket allvarligt och kan leda till organsvikt, amputationer och döden kan det vara svårt för sjukvården att upptäcka i tid, anser Adam Linder, infektionsläkare och sepsisforskare vid Lunds universitet.

– Det är ganska lurigt med sepsis. Det blir en sannolikhetslära. Det är inte alltid uppenbart att patienten drabbats av det. I vissa fall missas det, och i vissa fall upptäcks det för sent, säger han till TT.

Svar inom 20 minuter

Men i oktober kommer ett nytt blodtest att prövas skarpt på akuten på Skånes universitetssjukhus i Lund. Ett företag har utvecklat ett snabbtest som inom 20 minuter kan ge svar på om en patient drabbats av sepsis. Det kan komma att rädda många liv och skydda patienter att drabbas av svåra följdsjukdomar och vårdskador.

– Fungerar det som vi tror och hoppas så ger det en signal till vårdpersonalen på akutmottagningarna att fokusera på rätt patienter, säger Adam Linder.

Av tio patienter som kommer in med samma symtom till en akutmottagning kan de vara en som är på väg att bli riktigt sjuk, enligt Linder. Det kanske är uppenbart att patienten lider av en infektion, men i ungefär 30 procent av fallen där infektionen sedan leder till organsvikt är patienterna inte särskilt sjuka när de söker vård, berättar han.

Hälften av fallen

Många sjukhus och akutmottagningar har en hög vaksamhet för sepsis och på flera håll har så kallade sepsislarm införts. Men en ännu opublicerad studie visar samtidigt att vården skiljer sig åt runt om i landet - och på sina håll saknas rutiner och riktlinjer.

– Det är en sak att man är uppmärksam på sepsis, det tror jag är jätteviktigt. Men trots det kan vi ändå se att man bara hittar ungefär hälften av fallen. Vårdpersonalen behöver hjälp att hitta de här patienterna, säger Adam Linder.

Och det är här blodprovet kommer in. Även om blodprover i dag kan vara ett sätt att beta av diagnoser och alltså är ett sätt att ringa in sepsis har det saknas ett specifikt blodprov för att testa för sepsis.

– Vi tror att det här blodprovet kan signalera för vårdpersonalen att här är en patient som är allvarligt sjuk, eller kommer att bli det inom några timmar. Då kan vi sätta in behandling innan organen börjar svikta.

FAKTA

Sepsis

Tillståndet sepsis (förr ofta kallat blodförgiftning) uppstår när en svår infektion spridit sig till hela kroppen och immunförsvaret överreagerar.

Det kan liknas vid att använda en atombomb för att försvara sitt land. Man har visserligen ihjäl angriparna, men den egna befolkningen dör på samma gång.

Infektionen behöver dock inte ursprungligen komma från blodet utan är ofta en följd av till exempel en influensa, halsfluss, lunginflammation eller urinvägsinfektion.

Vid sepsis går immunförsvaret överstyr och släpper ut en mängd ämnen som får blodkärlen att läcka vätska. Blodtrycket faller, vilket inte sällan leder till skador på till exempel njurar, hjärta och lungor. I enstaka fall kan amputation av kroppsdelar bli nödvändig på grund av omfattande vävnadsskador och i värsta fall dör patienten inom några timmar. Sepsis har generellt en dödlighet på 20 procent.

Källa: Sepsisfonden

TT

ARTIKELN HANDLAR OM