Experter varnar för hotad strålsäkerhet

INRIKES

Kärnkraft. Flytten av stora delar av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) till Katrineholm hotar svensk strålsäkerhet, skriver två forskare och tre tidigare myndighetschefer i en debattartikel i Dagens industri.

Och de ser inga positiva effekter av flytten.

"Personer med spetskompetens ser knappast Katrineholm som ett förstahandsval vad gäller arbete och bostad", skriver de och påpekar att en rad medarbetare kommer att "tillbringa timmar på tåg och i bilar" mellan Katrineholm, Stockholm och Solna.

Brister i tillsynen

SSM:s beredskapscentral ska fortsatt vara kvar i Stockholm, men enligt debattörerna kommer beredskapen för att hantera strålningsolyckor ändå att försvagas av myndighetens splittring och utlokalisering.

"Många andra experter som ska bemanna centralen kommer att finnas i Katrineholm", skriver de.

Debattartikeln kommer efter det att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) så sent som i torsdags fick kritik av Riksrevisionen för brister i tillsynen av svenska kärnkraftsverk. Anslag används inte fullt ut och både planering och uppföljning haltar, enligt Riksrevisionen.

Planerade åtgärder

Miljöminister Karolina Skog (MP) utlovade efter Riksrevisionens kritik en genomgång av hur SSM använt sitt anslag under de två år där det inte utnyttjats fullt ut i höstbudgeten. Dessutom kommer hon i en rapport till riksdagen inom fyra månader redovisa vidtagna och planerade åtgärder för att komma tillrätta med problemen som Riksrevisionen pekar på.

Enligt Karolina Skog har regeringen vägt in svårigheten att hitta personal med spetskompetens inom kärnkraftsäkerhet när man fattade beslutet om att behålla huvuddelen av SSM:s tillsynsverksamhet i Stockholm när resten av myndigheten, totalt 120 av 300 tjänster, flyttas till Katrineholm till hösten 2018.

FAKTA

Sex reaktorer kvar om två år

Två kärnkraftsreaktorer i Oskarshamn har tagits ur bruk på senare år, vilket innebär att Sverige i dag har åtta reaktorer kvar. För dörren står även beslutad avveckling av två av fyra reaktorer i Ringhals 2019-2020.

Om drygt två år kommer Sverige att ha sex reaktorer fördelat på tre kärnkraftverk: Forsmark 1, 2 och 3, Oskarshamn 3 och Ringhals 3 och 4.

Utöver de tre kärnkraftverken finns ytterligare ett antal kärntekniska anläggningar i landet, som kärnbränslefabriken Westinghouse som ligger i Västerås, Studsvik utanför Nyköping, som hanterar låg- och medelaktivt avfall, samt det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) i Oskarshamn.

Källor: Strålsäkerhetsmyndigheten, Sweco

TT

ARTIKELN HANDLAR OM