Hälsoenkät frågar om könsstympning

INRIKES

Hälsa. En hälsoenkät som Borås stad delat ut till elever i årskurs fyra, sju och ettan på gymnasiet frågar bland annat flickor om de är könsstympade, skriver Borås Tidning.

Enkäten ska undertecknas av vårdnadshavare och en signatur kan innebära ett erkännande att de har begått en kriminell handling. Könsstympning är förbjudet enligt svensk lag sedan 1982.

Hälsodeklarationen ska fyllas i av eleven tillsammans med förälder eller vårdnadshavare och ställer bland annat frågor om barnens sexualitet. Föräldrar har reagerat mot enkäten. Frågan om könsstympning är en av flera frågor som kan uppfattas som kontroversiell.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM