Löfven klarade sig med stor marginal

INRIKES

Politik. Statsminister Stefan Löfven (S) klarade som väntat riksdagens misstroendeomröstning utan problem.

Bara Sverigedemokraterna röstade för att avsätta honom.

SD:s yrkande på en misstroendeförklaring fick bara stöd av 43 ledamöter. Bland dem fanns de egna SD-ledamöterna, moderaten Finn Bengtsson och den förre moderaten Patrick Reslow som gått över till SD.

S och MP:s 136 ledamöter röstade emot misstroendeförklaringen, medan 155 ledamöter avstod från att rösta. Bland dem fanns Allianspartierna, men även regeringens samarbetsparti Vänsterpartiet.

– Vi röstar inte för en regering som vi inte själva ingår i. Men vi är det oppositionsparti som har förmått att samarbeta med regeringen och sett till att Sverige kan styras. Det är dock en annan sak, säger V-ledaren Jonas Sjöstedt.

Statsminister Stefan Löfven (S) verkar inte särskilt upprörd över att samarbetspartiet avstod från att rösta på honom.

– De säger själva att omröstningen är helt oseriös. Motivet som de säger är att de är i opposition, säger Löfven.

"Osäker omvärld"

Inför omröstningen gick Socialdemokraternas gruppledare Anders Ygeman upp i talarstolen och angrep SD:s agerande. Han påpekade att det inte är första gången SD begär en misstroendeomröstning utan utsikt att vinna.

– I denna oroliga tid vill SD genom en misstroendeförklaring mot statsministern kasta in Sverige i en regeringskris, sade han.

Åkesson tar lätt på kritiken mot SD:s användning av misstroendevapnet.

– Man använder det inte av taktiska skäl utan när man tycker att det finns anledning för det. Har man en riksdag med tre block och inget av de traditionella har majoritet så kommer det verktyget att användas mer ofta, av olika skäl, säger Åkesson.

"Inget frikännande"

SD-ledaren tycker inte att Allianspartierna agerar som oppositionspartier. Moderaternas gruppledare Jessica Polfjärd förklarade i talarstolen varför de avstår från att rösta. Hon beskrev allvaret i den "säkerhetskris" som uppstod i och med regeringens hantering av IT-skandalen på Transportstyrelsen.

– Att vi avstår i dag ska inte tolkas som att vi i någon del frikänner statsministern från ansvar i säkerhetskrisen och hanteringen av den samma, sade Polfjärd.

FAKTA

Misstroende

Riksdagen kan rikta misstroende mot statsministern eller enskilda ministrar.

För att en begäran om misstroende ska tas upp till omröstning krävs att minst 35 av riksdagens 349 ledamöter står bakom begäran.

För att en minister ska anses ha förlorat riksdagens förtroende krävs att minst 175 ledamöter, det vill säga över hälften, röstar för ett misstroende.

Sedan 1980 har en begäran om misstroende väckts nio gånger. Men ingen av dem har resulterat i att en minister har röstats bort av riksdagen. Däremot har två avgått inför omröstning.

I somras avgick inrikesminister Anders Ygeman (S) och infrastrukturminister Anna Johansson (S) sedan Alliansen, SD - och när det gällde Anna Johansson - även Vänsterpartiet, talade om att väcka misstroende.

Källa: Riksdagen, TT

TT

ARTIKELN HANDLAR OM