Regeringen ökar biståndet med en halv miljard

INRIKES

Budget. 500 miljoner kronor tillförs nästa års biståndsbudget, som därmed utgör en procent av bruttonationalinkomsten. Samtidigt väntas kostnaderna för asylmottagandet minska med flera miljarder, vilket också frigör pengar för "att möta några av vår tids största globala utmaningar", skriver klimat- och biståndsminister Isabella Lövin (MP) i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Särskilda satsningar kommer att göras på akut nödhjälp för världens mest utsatta människor, både via Sida och FN-organ som UNHCR och UNRWA. Lövin nämner även konfliktdrabbade länder där statsmakten är svag och där miljoner människor tvingats fly. Regeringen utlovar också mer pengar till forskning och hållbarhetsmålen i "Agenda 2030".

Den ökade biståndsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM