Guide: Vad vill politikerna i kyrkan?

INRIKES

Religion. Kyrkoval i all ära - vad är det som medlemmarna i Svenska kyrkan egentligen röstar på? Det här är de viktigaste frågorna för de olika nomineringsgrupperna/partierna till kyrkomötet - kyrkans högsta beslutande politiska organ.

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna

En öppen och välkomnande folkkyrka.

En kyrka som står upp för alla människors lika värde och rätt.

En kyrka som vill vara Sveriges bästa arbetsgivare.

Borgerligt alternativ

Kyrkan ska förkunna Guds ord.

Tjäna människor som behöver hjälp.

God hushållning med kyrkans resurser.

Centerpartiet

En välkomnande öppen kyrka.

Kyrkan ska vara tydlig i det kristna budskapet.

Kyrkan ska möta tidens frågor och behov.

Fria liberaler i Svenska kyrkan

En öppen och fördomsfri kyrka.

Kyrkans diakonala kallelse till socialt ansvar.

Ökad kunskap om kristen tro hos unga.

Frimodig kyrka

En kyrka fri från partipolitik.

Vill ha en kyrka med kärlek till Guds ord.

Vill ha Jesus i centrum.

Gröna kristna

Medkännande.

Dialog och samverkan, även religionsdialog.

Miljö och hållbarhet.

Kristdemokrater i Svenska kyrkan

Forma "nya generationsövergripande gudstjänstformer".

Satsa på musiken i gudstjänster.

Stå upp för alla människors lika värde.

Miljöpartister i Svenska kyrkan

Klimat och miljö.

Engagemang och arbete i Sverige och utomlands mot fattigdom och förtryck.

Vill öppna kyrkorummet för olika former av kulturyttringar.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Bryt partipolitiseringen.

Mångfald och respekt.

Kyrkomusikens kraft.

Sverigedemokraterna

Vill att kyrkan är tydlig med sin kristna identitet.

Förstärk arbetet med att värna och visa svenska kyrkans kulturarv.

Intensifiera socialt och diakonalt arbete - prioritera ensamma äldre, brottsoffer samt unga i psykisk ohälsa.

Trygghetspartiet

Kyrkan måste vara mer tydlig i sin ekonomiska redovisning till medborgarna.

Kyrkan ska satsa på olika verksamheter för ungdom, äldre med flera.

Verksamheterna ska vara till för alla.

Vägen

Medmänniskan (diakoni).

Växandet i tro (gudstjänst).

Skapelsen (miljö).

Vänstern i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan ska vara en öppen folkkyrka i ett mångkulturellt samhälle.

Kyrkan ska bidra till att minska klyftor i samhället.

Svenska kyrkan ska verka för allas lika värde.

Öppen kyrka - en kyrka för alla:

Prioritera diakoni.

Tillgänglighet i vid mening.

Bibeln ska tolkas i nuet med öppenhet mot andra kyrkor och religioner.

Källa: Svenska kyrkan

TT

ARTIKELN HANDLAR OM