Höjda skadestånd för tortyrliknande övergrepp

INRIKES

Brott. Tolv tonårspojkar utsattes för övergrepp som kan likställas med tortyr. Tingsrättens bedömning fastställs i hovrätten och idrottsledaren i Blekinge döms till sex års fängelse för grovt olaga tvång vid 42 tillfällen - och skadestånden höjs.

Pojkarna bands och täta plastpåsar sattes över deras huvuden, i vissa fall fördes slangar och rör ner i deras munnar. Gärningarna var allvarliga och utdragna där såväl andningen som rörelsefriheten varit begränsad, konstaterar hovrätten över Skåne och Blekinge.

– Jag tycker att hovrätten resonerat på ett bra och adekvat sätt, man konstaterar att gärningsmannens agerande är så pass brottsligt och vedervärdigt att man dömer honom till lagparagrafens strängaste straff, säger kammaråklagare John Dagnevik till TT.

– Visst fanns det en teoretisk möjlighet att döma till åtta års fängelse. Men för att hovrätten ska tillämpa de extra två åren krävs väldigt starka skäl, efter att ha läst domskälen så tolkar jag det som att de rekvisiten inte är uppfyllda.

Brottskonkurrens

Åtalet rörde även flera fall av grov misshandel och John Dagnevik ville att 41-åringen skulle dömas för både grovt olaga tvång och grov misshandel - att man ska se gärningarna som två separata brott. Men hovrätten anser liksom tingsrätten att de "andningsbegränsande åtgärderna" ska bedömas som en del av det olaga tvånget, och inte som grov misshandel.

– Jag är mindre nöjd med att hovrätten inte delar mitt resonemang om så kallad brottskonkurrens.

– Samtidigt kan man resonera om det egentligen hade spelat någon roll för straffvärdebedömningen.

När det gäller skadestånden har hovrätten gjort en annan bedömning tingsrätten, och de flesta målsägandena har nu fått ett något högre skadestånd.

Juridiskt intressant

Kammaråklagare John Dagnevik ser den så kallade brottskonkurrensen som juridiskt intressant i fallet, men han har ännu inte tagit ställning till om han ska överklaga domen till Högsta domstolen.

– Men jag måste få läsa igenom domen i lugn och ro innan jag tar ställning, säger han.

Den 41-årige idrottsledaren nekar fortsatt till brott och är enligt sin advokat missnöjd med dagens besked. Ledaren anser att han genomfört övningar med målsägandena för att de skulle bli bättre idrottsutövare, och att ungdomarna samtyckt till det.

– Vi hävdar att detta har skett på frivillig grund och att han inte har tvingat någon till något. Min klient vill bli helt friad och är väldigt missnöjd. Att han döms till sex års fängelse är lång ifrån det vi har eftersträvat, säger försvarsadvokat Nils Fagrenius till TT.

Men om domen kommer att överklagas igen är ännu inte bestämt.

– Nu ska vi gå igenom det här ordentligt innan vi bestämmer oss och vi har ju några veckor på oss. Det finns goda skäl att gå vidare, men jag kan inte ge något besked i dag, säger han.

FAKTA

Första fallet 2002

Idrottsledaren i Blekinge dömdes av tingsrätten till sex års fängelse för grovt olaga tvång vid 42 tillfällen mot tolv tonårspojkar. Hovrätten fastställde straffet.

Pojkarna var vid tiden för brotten 14-19 år. Rätten bedömde övergreppen som "tortyrliknande".

På grund av preskriberingstiden åtalades mannen enbart för brott begångna mellan april 2007 och november 2016, men det första dokumenterade övergreppet är från 2002.

37 av övergreppen mot de fastbundna pojkarna har filmats och idrottsledaren döms för alla de brottstillfällen där det finns filmbevis. Totalt finns i åtalet över 24 timmar inspelat material.

Åklagaren åtalade mannen för 55 fall av grovt olaga tvång och 45 fall av grov misshandel, men tings- och hovrätt ansåg att misshandelsmomenten ska inkluderas i brottet olaga tvång och bedömer detta brott som grovt.

Källor: Åtal, förundersökning och dom från Blekinge tingsrätt

TT

ARTIKELN HANDLAR OM