Klart med ersättning för tvångssteriliserade

INRIKES

Samhälle. Flera hundra personer som tvingades sterilisera sig när de bytte juridiskt kön kan få ersättning av staten nästa år. Regeringen föreslår en kompensation på 225 000 kronor till var och en.

Före 2013 var det lagkrav på att de som bytte juridiskt kön också skulle sterilisera sig. När lagen upphävdes restes också krav på kompensation för de 600-700 berörda. Och i dag överlämnar regeringen ett lagförslag till lagrådet om att dessa ska ha rätt till 225 000 kronor i ersättning.

Ingen undersökning

– Vi försöker göra detta på ett ganska enkelt sätt. Det som krävs är att man ska ha ansökt om att ändra könstillhörighet och att ansökan bifallits, säger socialminister Annika Strandhäll och syftar på att det alltså inte krävs en bekräftande undersökning på att personen faktiskt är steriliserad.

Summan är baserad på den ersättning som tidigare betalats till personer som steriliserats på andra grunder, uppräknat till dagens penningvärde.

– Vi i regeringen är medvetna om att detta inte kan göras ogjort men vi vill tydligt fastslå att vi tycker att det var fel att kräva sterilisering, och att vi i dag kraftigt tar avstånd från det villkoret, säger Annika Strandhäll.

Offentlig ursäkt

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL) har föreslagit en högre ersättning, 535 000 kronor, men får alltså inte gehör för detta. RFSL har också begärt en offentlig ursäkt från statens sida. Hur det blir med det är oklart - regeringen har inte tagit ställning i den frågan.

Det blir Kammarkollegiet som ska hantera ansökningarna om ersättning, enligt regeringens förslag. Den nya lagen föreslås träda i kraft första maj nästa år och därefter har de berörda två år på sig att ansöka om ersättning.

FAKTA

Nej till biologiska barn

För juridiskt könsbyte krävs att personen sedan en lång tid upplever att han eller hon tillhör det andra könet, lever i enlighet med denna könsidentitet, antas leva i denna könsidentitet framöver samt är myndig.

Under perioden 1 juli 1972-30 juni 2013 sade könstillhörighetslagen att personer som bytte kön dessutom måste sterilisera sig.

Detta krav innebar också att könsceller inte fick sparas för framtida bruk.

Motiveringen för sterilisering var önskemål om "reda i släktskapsförhållanden".

År 2013 avskaffades detta krav på "avsaknad av fortplantningsförmåga".

Våren 2016 aviserade regeringen att transpersoner som steriliserats borde kompenseras av staten.

Efter utredning om villkor och ersättningens storlek föreslår nu regeringen i en lagrådsremiss en ersättning, en symbolisk gottgörelse, om 225 000 kronor per person.

Tvångssteriliseringar har förekommit förr, exempelvis av dem som bedömts som "sinnessjuka" eller som var intagen på "anstalt".

Källa: DS 2017:6

TT

ARTIKELN HANDLAR OM