Pakistans president fråntas makten

Publicerad:
Uppdaterad:

Islamabad. Pakistans regering lade på fredagen fram ett länge emotsett paket med förslag till grundlagstillägg. Genom att överföra makt från presidenten till premiärministern hoppas regeringen kunna skapa politiskt lugn.

Reformpaketet, formellt "Propositionen om det 18:e grundlagstillägget", väntas bli antaget med god marginal av parlamentets båda kamrar. Då förvandlas den i dag mäktige men kontroversielle presidenten Asif Ali Zardari till närmast en galjonsfigur.

– Jag gissar att den politiska miljön förändras när 18:e tillägget har undertecknats, kommenterade Samina Ahmed, Sydasienchef för tankesmedjan International Crisis Group.

– Problemen är delvis strukturella. Ingen vet riktigt var makten hör hemma.

Den pakistanska författningen har under decennier försetts med en lång rad tillägg och ändringar, allteftersom militärregimer har varvats med civila regeringar. Under militärdiktaturerna har nästan all makt samlats hos presidenten. En nästan oavbruten maktkamp mellan presidenter, premiärministrar och Högsta domstolens ordförande har skapat förvirring om balansen mellan de lagstiftande, verkställande och dömande organen.

Hårt tryck från HD

Oklarheterna i sig underblåser enligt Samina Ahmed maktkampen.

Men om det 18:e grundlagstillägget röstas igenom utan problem blir det parlamentet som får den avgörande makten och rättsväsendet som får tolka lagarna, vilket möjligen kan göra Högsta domstolen mindre påstridig gentemot den politiska ledningen.

Just nu står till exempel regeringen under hårt tryck från HD att återuppta korruptionsutredningar mot president Zardari och andra ledande politiker och ämbetsmän.

Enligt propositionen blir det premiärministern som får rätt att upplösa parlamentet och att utnämna de högsta cheferna för försvarsmakten. Presidentens nuvarande befogenhet att utnämna domare överförs till en kommitté sammansatt av höga jurister och regeringsföreträdare.

Lokalt självstyre

Likaså avskaffas den nuvarande regeln att en premiärminister bara får sitta vid makten i två mandatperioder. Därmed blir det möjligt för oppositionsledaren Nawaz Sharif att försöka överta regeringsmakten en tredje gång i valet 2013.

Propositionen ger också ökat självstyre åt landets provinser. Den huvudsakligen pashtunskt befolkade Nordvästra gränsprovinsen förslås döpas om till Khyber-Pakhtunkhwa.

Grundlagstillägget väntas kunna röstas igenom med en klar majoritet, eftersom det redan är förankrat i ett utskott där alla partier är representerade. När omröstningarna ska ske är oklart.

TT-Reuters

Publicerad: