Kerrys fredsplaner skjuts i sank

Bryssel. Den amerikanske utrikesministern John Kerrys försök att få till en fredsuppgörelse i Mellanöstern ser ut att ligga i spillror.

De senaste dagarna har Kerry med kort varsel ändrat sina resplaner. Och både israeler och palestinier har demonstrerat hur liten respekt de har för fredssträvandena.

Palestiniernas president Mahmud Abbas har undertecknat ansökan till 15 FN-organisationer om att få Palestina erkänt som medlemsland. Ansökningarna hade legat på is sedan Kerry inledde samtalen i juli, liksom palestinska ambitioner att vidta rättsliga åtgärder mot Israel.

I utbyte hade Israel lovat att släppa 104 palestinska fångar. Men Israel har vägrat att släppa den sista gruppen bestående av 26 fångar och har använt dem i förhandlingarna i försöken att förlänga samtalen bortom den uppsatta tidsgränsen den 29 april.

Processen var redan på gungfly till följd av att Israel fortsätter utvidga sina bosättningar på ockuperat område. Israel begärde i tisdags in anbud för 100 bosättarhem i stadsdelen Gilo i östra Jerusalem, utöver de tusentals nya hem för bosättare man beslutat om sedan i juli.

Kerry ställde på onsdagen in en planerad resa till Ramallah efter de båda lägrens tillkännagivanden.

TT-AFP

Publisert: