EU vill ha snabbare turistvisum

Bryssel. En smartare visumpolitik och därmed fler turister och fler jobb i turistnäringen. Det hoppas EU-kommissionen på i nya förslag.

Uppsnabbad ansökningsprocedur och längre giltighet för turistvisum kan öka resandet till EU med upp till 60 procent och i slutändan skapa över en miljon nya turistjobb i Europa.

Det hoppas åtminstone EU-kommissionen som i dag lägger fram nya förslag för att förenkla visumhanteringen för personer utanför Schengen-området.

"Europa behöver en smartare visumpolitik. . . Tack vare de här förslagen kan vi vänta oss en rejäl ökning av antalet resenärer under kommande år", säger ansvariga EU-kommissionären Cecilia Malmström i ett uttalande.

Tanken är bland annat att turistvisum ska behandlas inom minst tio dagar och ska kunna sökas på närmaste EU-konsulat.

– Vi har information från alla våra konsulat runt omkring hela världen om över sex miljoner människor som har sökt visum men som sedan har gett upp: det har varit för långt, för krångligt, för dyrt, de har inte kommit i tid, de har inte haft alla papper. Om de hade kommit till Europa hade det gett 130 miljoner euro mer - om man förutsätter att de bor på hotell och åker taxi någon gång och så där, säger Cecilia Malmström efter presskonferensen.

Utöver förkortad hanteringstid vill EU-kommissionen att det ska gå att söka visum online, att alla visumavgifter för barn under 18 år ska tas bort och att personer som har varit i ett Schengenland två gånger under ett år som regel därefter ska kunna få ett treårsvisum nästa gång de söker.

Malmström är inte orolig för att en minskad handläggningstid från 15 till 10 dagar ska inverka menligt på säkerheten.

– Det kan naturligtvis finnas väldigt speciella fall, men vi tror att det här är förenligt med säkerhetsaspekten.

TT:s korrespondent

Publisert: