Hårdare danska regler vid vägarbeten

Köpenhamn. Danmark skärper straffsatserna för hastighetsöverträdelser där den tillåtna farten är nedsatt på grund av vägarbeten. Målet är att skapa säkrare arbetsplatser.

Fortkörningsböter i Danmark bestäms med utgångspunkt från hur stor den procentuella hastighetsöverträdelsen är. Vid fortkörning på vägar där farten är nedsatt på grund av vägarbeten fördubblas böterna enligt en ny lag som träder i kraft nästa vecka, konstaterar nyhetsbyrån News Øresund.

Samtidigt sänks gränsen för villkorligt återkallande av körkort från 60 till 40 procents hastighetsöverträdelse vid vägarbeten. Ett villkorligt återkallande innebär att man får behålla körkortet under förutsättning att man genomgår - och klarar - ett förnyat förarprov inom tre månader.

TT

Publisert: