Utrikes

Ingen har startat krig i år

Tyskland. Om inte något sensationellt händer före nyår blir 2016 det första året på länge då ingen startade krig någonstans i världen. Antalet pågående väpnade konflikter har globalt sjunkit från 33 till 32 under året, enligt en sammanställning på universitetet i Hamburg.

Det är enheten AKUF (Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung) som följer krigsläget i världen. Och sedan en av de segdragna konflikterna i nordöstra Indien nu anses avslutad räknar forskarna till 32 pågående krig, skriver Stuttgarter Zeitung.

Det dödligaste är kanske föga förvånande Syrien. Det ligger också i det konflikttätaste området, med tolv väpnade konflikter i det universitetet kallar Nära och Mellersta östern.

I övriga Asien pågår åtta krig, medan Afrika har tio.

De återstående två är Ukraina i Europa och Colombia i Sydamerika.

Det sistnämnda verkar nu gå mot sitt slut, och blev föremål för Nobels fredspris i år när landets president Juan Manuel Santos belönades för uppgörelsen med gerillan Farc. Med den mindre gerillan ELN pågår dock konflikten fortfarande.

Forskarna i Hamburg hyser dock gott hopp om att nedtrappningen är en bredare trend, och att krigen kommer att fortsätta minska.

TT