Ryssars bild av Sverige positiv

Ryssland. Spänningarna mellan väst och öst och det hårdnade klimatet i Östersjöregionen verkar inte ha påverkat ryssarnas syn på Sverige. Enligt en undersökning förknippas vi alltjämt med trevligheter som smörgåsbord, Karlsson på taket och ishockey.

Sedan Rysslands annektering av Krim, kriget i östra Ukraina och USA:s och EU:s sanktioner mot Ryssland har relationerna med västmakterna varit minst sagt frostiga. Spänningarna har gett utslag i ryssarnas bild på omvärlden. Från att en övervägande majoritet tidigare haft en positiv inställning till EU har opinionen sedan 2014 svängt i motsatt riktning.

Men Sverige tycks förskonat från svartmålning. Det indikerar en enkätundersökning som genomförts av det ryska opinionsinstitutet Levada, på beställning av svenska ambassaden i Moskva.

"Normala" relationer

68 procent svarar att de har en positiv eller mycket positiv syn på Sverige.

Det är till och med en liten ökning jämfört med 2014, då undersökningen genomfördes första gången. Endast 7 procent svarar att de har en negativ syn på Sverige. 69 procent uppfattar samtidigt relationerna mellan Ryssland och Sverige som antingen vänskapliga (5 procent), goda (13 procent) eller normala (51 procent).

Särskilt positiv är Sverigebilden i grupperna unga (18-35 år), högutbildade, storstadsinvånare och höginkomsttagare.

Hejar på Tre kronor

På frågan vad man förknippar Sverige med svarar 28 procent "högt utvecklat land". Därefter följer i fallande ordning smörgåsbord, välstånd, ABBA, svensk hockey, Ikea och Karlsson på taket.

De som är intresserade av ishockey har även fått svara på om de skulle hålla på Sverige, ställt mot olika länder. En förkrossande majoritet skulle heja på Tre kronor i match mot USA eller Ukraina. Vi kan även räkna med en övervikt av ryssarnas stöd mot Norge och Tyskland men däremot inte mot ryssgrannen Finland, och definitivt inte mot Vitryssland.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM

Ishockey