Protest i parlament mot medieinskränkning

UTRIKES

Polen. En budgetomröstning i Polen har avbrutits sedan ledamöter från oppositionen manifesterat mot regeringens planer att inskränka mediers tillgång till parlamentet i Warszawa.

Protesten inleddes med att en av de folkvalda höll upp ett plakat med slagorden "självständiga medier". Flera ledamöter anslöt därefter till manifestationen och skanderade "ingen censur".

Enligt det kritiserade förslaget ska inspelningar inte längre tillåtas i parlamentet, med undantag för fem utvalda tv-stationer. Antalet journalister som tillåts visats samtidigt i byggnaden föreslås också minskas.

TT-Reuters