Lag om homoäktenskap underkänns

UTRIKES

San Francisco. En federal amerikansk domstol underkänner Kaliforniens lagstiftning som förnekar homosexuella rätten att gifta sig. Det är utslaget i den senaste rundan i slaget om enkönade äktenskap.

Appellationsdomstolen anser i likhet med en lägre rättsinstans att delstatens lagstiftning strider mot principen om allas likhet inför lagen.

TT-AFP