Utrikes

Japanerna tvingas ta ledigt

UTRIKES

Arbetsmarknad. Japanerna är på väg att arbeta ihjäl sig. Myndigheterna vill därför öka antalet semesterdagar som varje japan m å s t e vara ledig - till fem dagar per år.

Japanernas flit är vida känd. De arbetar sent och tar ogärna ut semester.

I genomsnitt har varje japan rätt till 18,5 dagars ledighet per år, men tar bara ut hälften. År 2013 tog var sjätte arbetare inte ut någon semester alls.

Varje arbetsgivares dröm, kan tyckas. Men faktum är att den höga arbetsmoralen får allt större konsekvenser för befolkningens hälsa med stress och självmord i dess kölvatten. Sedan några år tillbaka har japanerna till och med ett eget ord för fenomenet: karoshi, som kort och gott betyder att arbeta ihjäl sig.

För att komma tillrätta med problemet vill Japans regering öka antalet obligatoriska dagar, som varje japan måste vara ledig.

Fackföreningarna kräver åtta dagar, medan arbetsgivarna tycker att tre dagar räcker mer än väl.

Regeringen har nu satt ner foten, skriver AFP, och föreslår fem obligatoriska tillika betalda semesterdagar.

Diskussionen kan tyckas konstig för oss här i Sverige där vi ända sedan 1978 njuter av fem veckors lagstadgad semester. I Danmark är motsvarande antal 29 dagar och i Spanien hela 32. Länder vars regeringar knappast behöver tvinga befolkningen att vara lediga.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Utrikes