Läkare stoppar dödshjälp för fånge

Bryssel. Den belgiske mördaren Frank Van Den Bleeken får leva vidare sedan fängelseläkarna ändrat åsikt.

Fallet ger samtidigt nytt liv åt debatten om dödshjälp.

Den 51-årige fången skulle ha fått dö till helgen, efter egen önskan och med stöd från myndigheterna. På trettondagen kom dock nya bud.

"Justitieminister Koen Geens noterar att de läkare som behandlar Frank Van Den Bleeken beslutat att inte gå vidare med eutanasi-förfarandet. Skälen till detta omfattas av den medicinska tystnadsplikten", heter det i ett uttalande från Belgiens regering.

"Kan inte botas"

Van Den Bleeken låstes in 1989 för att ha våldtagit och mördat en 19-årig flicka. Han släpptes ut igen efter sju års vård, men kom snabbt tillbaka efter att redan inom ett par veckor ha attackerat ytterligare tre offer - 11, 17 och 29 år gamla. Han dömdes då till internering på obestämd tid.

Sedan dess har inget av den vård han fått gjort någon verkan, anser både han själv och de läkare och psykologer som gav klartecken för dödshjälpen.

– Van Den Bleekens okontrollerbara sexuella drift, som väckts av att han själv utsatts för övergrepp i yngre år, kan inte botas. Varken i Belgien eller någon annanstans, säger en av läkarna, Micheline Roelandt, till tidningen Le Soir.

Mr-kritik

Nu ska dock nya vårdförsök göras. Enligt justitieminister Geens ska Van Den Bleeken överföras till en nyinrättad vårdenhet i Gent, varpå kontakter även ska tas med Nederländerna för eventuell framtida vård på en specialklinik i grannlandet. Det sistnämnda är precis vad Van Den Bleeken tidigare själv har velat, men fått avslag på från fångvården.

Belgiska människorättsaktivister är samtidigt skarpt kritiska till att Van Den Bleeken beviljades dödshjälp och pekar på den internationella kritik som Belgien upprepade gånger fått för sitt sätt att ta hand om psykiskt sjuka fångar.

– Det här är en sorts maskerat dödsstraff, på grund av statens bristande investeringar i adekvat vård, säger Alexis Deswaef från Förbundet för mänskliga rättigheter till Le Soir.

TT:s korrespondent