Fräscha muggar när Kina turismsatsar

UTRIKES

Kina. En satsning på uppfräschade toaletter ska lyfta turistnäringen i Kina, hoppas myndigheterna.

Klagomålen på sunkiga och ohygieniska bekvämlighetsinrättningar på turistorterna är vitt spridda, men under de närmaste åren ska nya offentliga toaletter byggas och gamla få en välbehövlig ansiktslyftning. Totalt siktar Kina på uppemot 100 000 sådana uppsnyggade toaletter.

I planen ingår också att uppmuntra gamla industristäder och gruvorter, framför allt i landets norra delar, att satsa på turism. Regeringen har lovat att bygga upp turistanläggningar som kan tjäna som inspiration. På flera håll har försök redan gjorts att förvandla gamla gruvor till parker.

Förhoppningen är att turismsatsningen ska stå för 12 procent av den årliga tillväxten år 2020, upp från 10,8 procent i fjol.

Samma år hoppas Kina på 150 miljoner utländska besökare, att jämföra med 134 miljoner i fjol. Kinesernas egna, inrikes resor väntas stiga till 6,4 miljarder jämfört med 4 miljarder i fjol.

TT