Engelska inte längre EU-språk?

Publicerad 2016-06-28

EU. Engelskan - det vanligaste arbetsspråket inom EU:s institutioner - kanske inte längre förblir ett officiellt språk inom EU, om Storbritannien lämnar unionen. Engelska används visserligen dagligen i Irland och Malta, men då länderna valt gaeliska och maltesiska som officiella EU-språk är Storbritannien I dag det enda medlemsland som anmält engelska som eget språk.

– Engelska är vårt officiella språk därför att det har anmälts av Storbritannien. Om vi inte har med Storbritannien, har vi inte längre engelskan, säger Danuta Hubner, ordförande för Europaparlamentets utskott för konstitutionella frågor.

Alla EU-dokument och lagtexter översätts till samtliga 24 officiella språk. Om engelskan skulle förlora sin officiella status får britterna sköta översättningen själva.

TT-Reuters