Skolan saknar reglering för könsuppdelning

Publicerad:

Schweiz. Föräldrar i Schweiz får inte hindra sina barn från att delta i simlektioner i skolan med både flickor och pojkar, har Europadomstolen slagit fast.

I Sverige har könsuppdelad undervisning prövats i ett fall - och godkänts.

Fallet i Schweiz gällde två flickor vars föräldrar anser att undervisningsformen strider mot deras tro. Europadomstolen slog fast att integration väger tyngre än religionsfrihet. I domen står att skolan har "en speciell roll i den sociala integrationsprocessen, särskilt när barn med utländskt ursprung är inblandade" och att simlektioner "inte bara handlar om att lära sig att simma, utan framför allt om att delta i aktiviteten med alla andra elever".

Svensk skolförfattning reglerar inte hur gruppindelning av undervisning bör göras. När Al-Azharskolan i Stockholm anmäldes till Skolinspektionen för könsuppdelad undervisning i september 2016, gjorde Skolinspektionen en enskild granskning av skolan.

Tillsynsmyndigheten kom fram till att idrottsundervisningen med pojkar och flickor var för sig på skolan, inte bryter mot skolförfattningarna.

Samtidigt som Skolinspektionen ansåg att könsuppdelad undervisning får bedrivas på Al-Azharskolan, poängterar myndigheten att några generella slutsatser utifrån bedömningen inte kan tas.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) reagerade på Skolinspektionens beslut. Han sade då att lagstiftningen skulle analyseras för att komma fram till hur Skolinspektionen underbygger sitt beslut.

"Alla har ansvar att bygga trygghet mellan tjejer och killar, då kan man inte separera eleverna i ett helt ämne från förskoleklass till nionde klass", sade utbildningsminister Gustav Fridolin till Aftonbladet.

TT

Publicerad: