Klart för EU-åklagare - utan Sverige

UTRIKES

EU. Sverige står fortsatt utanför när 20 EU-länder nu börjar bygga upp ett gemensamt åklagarämbete för att hantera bedrägerier med EU-medel.

Det som döpts till Eppo ska ha sitt säte i Luxemburg och hantera såväl bedrägerier med EU-medel (för till minst 10 000 euro) som stora internationella momsbrott (över tio miljoner euro).

Skapandet kallas "en omvälvande förändring" av EU:s justitiekommissionär Vera Jourova och budgetkommissionären Günther Oettinger i ett gemensamt uttalande.

Sverige tillhör dock de åtta länder som tills vidare står utanför.

– Vi anser inte att det tillför något medvärde den här organisationen, i förhållande till det samarbete som redan finns, säger justitieminister Morgan Johansson (S) på plats i Bryssel.

– Det kan ju vara så att våra farhågor inte kommer att slå in. Men jag har ingen anledning att öppna några dörrar i dag.

Eppo kommer att inleda relativt blygsamt med en europeisk chefsåklagare på plats i Luxemburg från tidigast 2020 och med delegerade åklagare på plats i varje deltagande land.

EU-kommissionen har dock större planer för framtiden.

"Nästa år kommer kommissionen att presentera hur man kan gå vidare med en möjlig framtida utvidgning av åklagarens uppgifter till att även omfatta gränsöverskridande terroristbrott", skriver Jourova och Oettinger i sitt uttalande.

Luxemburg, TT:s korrespondent