Kraftfullt skalv väckte oro i Chile

UTRIKES

Chile. En kraftig jordbävning har inträffat vid Chiles Stillahavskust. Risken för en tsunami har tonats ner, men det är oklart vilka skador skalvet har lett till.

USA:s tsunamiövervakare i Stilla havet har dragit tillbaka sin varning för en flodvåg efter skalvet. Chiles egna myndigheter har dämpat sin varning, men manar till fortsatt vaksamhet längs kusten.

Bilder från ön Chiloé visar asfalterade vägbanor som brutits upp och blivit ofarbara av skakningarna i jorden.

Omkring 4 000 personer har evakuerats från orter längs kusten till följd av tsunamivarningen, uppger katastrofmyndigheten Onemi, som inte har fått in några rapporter om dödsoffer eller omfattande skador.

Jordbävningen i södra Chile har uppmätts till magnituden 7,7 av expertis vid det amerikanska institutet USGS. Skalvet utgick från ett område söder om hamnstäderna Puerto Montt och Quellón.

Vägar bröts sönder

Klockan var halv tolv på dagen lokal tid vid jordbävningen.

Reynir Bödvarsson, seismolog vid geovetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, bedömer att jordbävningen inte kommer att få några allvarliga konsekvenser, med tanke på magnitud, djup och att den inträffat i ett glesbefolkat område.

– Vi bedömer just nu skalvet till 7,6 på Richterskalan. Djupet verkar vara 35 kilometer ner i jordskorpan, alltså ganska djupt. Närmaste tätbebyggelse är ungefär 40 kilometer från epicentrum, säger han till TT.

– När man väger ihop de här uppgifterna gör jag bedömningen att den här jordbävningen förmodligen inte kommer att ha några allvarliga konsekvenser.

Skalv vanliga

Chiles kust är ofta utsatt för jordbävningar och tsunamier. Fler av de kraftigaste skalv som uppmätts i världen har inträffat där.

– Det är två tektoniska plattor som möts där. Vi har runt hela Stilla havet sådana tektoniska plattgränser. Runt 90 procent av alla jordbävningar på hela jordklotet äger rum just runt Stilla havet. Det kallas ofta för eldringen, förklarar Reynir Bödvarsson.

Senast 2010 inträffade ett skalv som fick allvarliga följder i Chile.

– Det hade en magnitud på 8,6, det vill säga 30 gånger mer energirikt än den här. En sådan jordbävning är oerhört mycket farligare än den här och har större potential att generera en tsunami, säger han,

TT-Reuters