Fler dör i EU-trafik

Trafik. Antalet trafikdöda i EU ökade marginellt under 2015 till totalt 26 112 - 0,5 procent fler än året dessförinnan - visar ny statistik från Eurostat.

Bland de länder som redovisar ett kraftigt antal trafikdöda finns Finland, med 16 procents ökning, samt Nederländerna och Österrike med ökningar kring 11 procent.

Farligast är fortsatt trafiken i Bulgarien och Rumänien med nästan 10 omkomna per 100 000 invånare. Den svenska trafiken är i sin tur näst mest säker. Endast Malta har färre döda per invånare än Sverige.

Trots ökningen i fjol har antalet trafikdöda sjunkit kraftigt på senare år. Antalet döda 2015 var nästan 60 procent färre än 1995 i de 28 länder som i dag utgör EU.

Bryssel, TT:s korrespondent