Utrikes

FN: Afghansk odling av opium minskar

UTRIKES

Kabul. Priset på opium sjunker på grund av minskad efterfrågan. Det bidrar till att odlingarna i Afghanistan nu krymper något, rapporterar FN.

Torka och regeringssidans försök att bekämpa opium- och heroinproduktion bidrar också till tillbakagången enligt den rapport som publicerades på söndagen av FN-organet UNODC i samarbete med afghanska myndigheter.

Genomsnittspriset för opium sjönk under 2008 med cirka 25 procent, från 113 dollar till 85 dollar kilot. Samtidigt steg priset på vete och ris rejält - ytterligare skäl till minskat intresse för opiumodling till förmån för andra grödor.

Afghanistan beräknas leverera över 90 procent av världens opium och har även en omfattande produktion av heroin.

USA och Natostyrkor störtade talibanregimen 2001 och det internationella samfundet har efter det satsat stora belopp på att bekämpa odlingen av opievallmo. Trots det ökade den dramatiskt - fram till 2008.

Talibandominans

Nu kommer 90 procent av opiet från bara sju provinser i söder där talibanerna dominerar, framför allt från Helmand. Opiet och produktionen av heroin ger talibanerna stora inkomster till kriget mot Kabul-regimen och de utländska styrkorna.

Omfattningen av odlingarna av opievallmo hänger också på graden av säkerhet, enligt rapporten, kallad Opium Winter Rapid Assessment 2009.

"Som helhet är det sannolikt att odlingen av opium i Afghanistan minskar 2009", skriver rapportförfattarna, som baserar sin slutsats på en granskning av 484 byar runtom i landet under december och januari.

Fler blir vallmofria

FN och Kabul-regimen anger minskningen till hela 19 procent 2008. De bedömer att ingen av provinserna väntas öka odlingen 2009. Antalet provinser som kan tänkas bli fria från vallmofält kan öka om regeringen lyckas genomdriva sitt program för utplåning av de olagliga odlingarna.

"Odlingsnivån väntas minska i Helmand på grund av lägre opiumpriser till följd av lägre efterfrågan", fastslås det i rapporten, med tillägget:

"På grund av torka 2008 är tillgången på vatten i konstbevattnande områden ytterst dålig i hela Afghanistan. Detta kan vara ett av de främsta skälen till de låga nivåerna under hösten".

TT-AFP

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Utrikes