Dutertes missbruk väcker oro

UTRIKES

Filippinernas omstridde president Rodrigo Duterte är mest känd för sitt krig mot knarket. Så när det nu visar sig att han själv "missbrukat" det narkotikaklassade fentanyl väcker det både uppseende och oro.

Politikerkollegor manar Duterte att lägga korten på bordet.

– För att få slut på spekulationerna vore det bra om hans läkare förklarar hur han hanterar smärtan, säger Carlos Zarate, kongressledamot och politiskt allierad med presidenten.

Duterte sade nyligen att han tidigare tagit fentanyl för att lindra plågorna efter de motorcykel-olyckor han varit inblandad i. Enligt honom själv fick läkarna honom att sluta eftersom han "missbrukat drogen" genom att ta mer än de plåster med substansen han fått utskrivna.

Fentanyl är ett smärtstillande läkemedel som kan vara tiotals gånger så kraftfullt som heroin och morfin. Det kan injiceras eller tas som plåster eller nässprej.

Duterte är 71 år, och därmed Filippinernas hittills äldste president. Han har sedan tillträdet tidigare i år blivit omtalad i hela världen för sin hårda attityd till knarket. Senast hävdade han att han under sin tid som borgmästare i Davao brukade åka runt på motorcykel och personligen döda narkotikahandlare.