Världen slänger allt mer elskrot

Publicerad:
Uppdaterad:

Miljö. Människorna i världen slänger allt mer elskrot. Ett nytt rekord sattes under 2014 då 41,8 miljoner ton av gamla mobiler, datorer och bildskärmar hamnade på sophögen.

De europeiska länderna slänger mest skrot av alla per capita, men är å andra sidan också bäst på att återvinna skrotet.

Den största andelen av skrotet utgörs av gamla uttjänta hushållsartiklar, som kylskåp och tvättmaskiner. Men informationsteknikprodukter har vuxit i betydelse.

Enligt rapporten från FN-universitetet, ett självständigt organ för forskning och utbildning, motsvarar mängden elskrot drygt en miljon tunga lastbilar som, om de ställdes upp på rad, skulle bilda en 23 000 kilometer lång fordonskö, alltså mer än ett halvt varv runt jorden.

Europa slänger mest

Per capita-listan toppas av Norge där varje invånare slänger 28,4 kilo elskrot om året. Därefter följer Schweiz (26,3 kilo), Island (26,1), Danmark (24), Storbritannien (23,5), Nederländerna (23,4), Sverige (22,3), Frankrike (22,2), USA (22,1) och Österrike (22,1).

I Sverige och Nederländerna återvinns dock merparten av skrotet, och även de andra europeiska länderna tar numera hand om delar av avfallet. Drygt 150 000 ton elskrot går i dagsläget till återvinning i Sverige varje år, vilket motsvarar drygt 16 kilo per invånare.

Det innebär att en mindre mängd av skrotet inte tas om hand. Men allt som kasseras av privatpersoner hamnar de facto inte hos återvinningen. Studier har visat att folk ofta låter exempelvis gamla mobiler ligga och skräpa i byrålådor.

Farliga ämnen

De största mängderna elektronikskrot, i absoluta tal, produceras av USA och Kina som tillsammans står för 32 procent av den totala mängden i världen. Därefter följer Japan, Tyskland och Indien.

Globalt återvinns bara en sjättedel av skrotet. Merparten hamnar på soptipparna eller i naturen, vilket är ett miljöproblem av stora mått i vissa länder. De flesta elektroniska produkter innehåller farliga tungmetaller som kadmium, kvicksilver och bly, samt miljögifter som bromerade flamskyddsmedel. Å andra sidan finns också värdefulla metaller, som stora mängder guld, i skrotet.

TT-AFP

Publicerad: