Utrikes

Finskt flyg ska hjälpa Nato

UTRIKES

Helsingfors. Finskt flyg kan redan 2010 komma att delta i internationell krishantering i luften.

Men först måste Nato bedöma flygvapnets prestationsförmåga. Finland deltar i en sådan bedömning som första land utanför Nato.

Utbildningen av enheten började för ett år sedan.

I motsats till vad som är fallet med markstridskrafterna ska den flygburna beredskapstruppen inte alltid vara samlad och i operationsberedskap.

Övningar har arrangeras för enheten i anslutning till bedömningsprocessen, där man har testat Natos mål.

– Av målen är en del nya och främmande för oss. Vi har mycket att lära oss då det gäller hur man agerar på en bas utanför hemlandet, säger stabschefen, flygvapengeneralen Lauri Puranen.

Eldprovet äger rum i Tyskland i september. Då ska förbandet genomgå den taktiska delen av Nato-bedömningen. Det gäller den operativa verksamheten, förbandets rörlighet och dess metoder för att upprätta en bas.

Enheten på 200 man ska bedömas av en nästan lika stor Nato-delegation. Om bedömningen blir positiv får enheten Nato-behörighet i tre år.

– Jag är övertygad om att vi klarar provet. Vår personal har gjort ett utmärkt jobb, säger Puranen.

Målet är att anmäla den finska truppen till Natos snabba insatsstyrka, något som kräver beslut av riksdagen.

Truppens uppdrag kunde bli till exempel att bevaka ett flygförbudsområde. Då Hornet-planen i framtiden får kapacitet att slå till mot marken utvidgas uppdraget avsevärt.

Beredskapen omfattar 4-6 Hornet-jaktplan. Operationer kan äga rum på 6 000 kilometers radie från Bryssel, där Nato har sitt högkvarter, under 3-4 månader.

Flygvapnet fick uppdraget att bygga upp beredskap att delta i internationella operationer i den säkerhets- och försvarspolitiska utredningen år 2004.

TT-FNB

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Utrikes