Revolutionens röster tystnar i Aleppo

UTRIKES

Syrien. Aleppo har varit en av nyckelplatserna för folkresningen mot den syriske presidenten Bashar al-Assad. När regimen nu har hela staden i sin hand innebär det slutet på en era för motståndet mot dess långa och hårdföra styre.

När de folkliga protesterna mot Bashar al-Assad blossade upp i mars 2011 gjorde myndigheterna allt för att förhindra att de skulle sprida sig till Aleppo, landets finansiella hjärta i nordöstra Syrien, ett område där motståndet mot regeringen historiskt sett varit starkt. Hotet om de brutala repressalier som blivit regimens signum bidrog till att protesterna till en början begränsades till stadens utkanter och universitet.

Under revolutionens första kapitel hade vapen ingenting med demonstranternas fredliga krav på demokrati att göra. Men i takt med att folkresningen förvandlades till en våldsam konflikt kom Aleppo också att dras in i oroligheterna.

2012 inledde en allians av rebeller från landsbygden en offensiv mot Aleppo i ett försök att koppla greppet om norra Syrien. Förhoppningen var att etablera en alternativ huvudstad till Damaskus, och därifrån gradvis utöka oppositionens kontroll.

Delad stad

Offensiven var en höjdpunkt i den unga och då fortfarande idealistiskt drivna revolten. Allt löpte dock inte helt planenligt för rebellerna - och staden delades i två, där den väpnade oppositionen styrde i öst och regeringsstyrkor i väst. Östra Aleppo blev till en början ett av den syriska revolutionens epicentrum, där utländska journalister flockades och civilsamhällets krafter spirade.

För första gången på årtionden började en större syrisk stad att sköta sina egna angelägenheter, bortom Damaskus kontroll. Men de så kallade moderata rebellgrupperna tillät med tiden hårdföra islamister att infiltrera Aleppo, och splittrades allt mer av interna bråk.

Fram till mitten av 2016 rådde dödläge, men sedan har regimen, uppbackad av ryskt bombflyg och shiamiliser, lyckats vända utvecklingen till sin fördel. När det i veckan stod klart att Bashar al-Assad lyckats ta tillbaka Aleppo firades det med syriska flaggor och signalhorn på gatorna i de västra delarna av staden.

Trötta

I de östra delarna har de regimkritiska aktivisterna blivit slitna, uttröttade av månader av belägring. Röster som tidigare med övertygelse skanderat att revolutionen aldrig kommer att dö är plötsligt spruckna och svaga.

Vi behöver en paus - men vi kommer igen, är budskapet från flera aktivister som TT varit i kontakt med.

Även om revolutionen lever vidare i anden har det folkliga motståndet avtagit på andra håll i Syrien. Kanske är människor utmattade, kanske har de dödats, fängslats eller lämnat landet.

Regimen tillåter inga uttryck för missnöje och när Aleppo nu är tillbaka i al-Assads händer kommer den högljudda folkliga opposition som haft sin bas i östra Aleppo med all sannolikhet att tystna även där.

Tystar kritiker

Den syriska statsmakten är uppbyggd kring en stark säkerhetsapparat och taktiken för att tunna ut oppositionsleden är brutal - men effektiv. De senaste åren har tiotusentals människor enligt Amnesty International försvunnit i regimens förvar, och ingen vet med säkerhet hur många som tynar bort i de ökända tortyrcellerna.

Men bomber och beskjutning brukar vara en föga framgångsrik taktik för den som vill kväva motstånd. Folkresningen har slagit an någonting inuti många syrier, något som de är beredda att betala dyrt för.

– Det enda vi vill ha är frihet och rättvisa, och det är vi redo att dö för. Revolutionen är större än oss alla och kommer att leva vidare till nästa generation, säger aktivisten Lina Shamy från östra Aleppo.

TT