Migration splittrar EU-ledare

UTRIKES

EU. Migrationskrisen på Medelhavet står högst på dagordningen när EU-ledarna möts för toppmöte. Oenigheten är stor om alla EU-länder ska tvingas att ta emot ett visst antal asylsökande.

Samtidigt som de 28 EU-ländernas stats- och regeringschefer anlände till ett två dagar långt toppmöte i Bryssel, satt euroländernas finansministrar i ett av många krismöten om Grekland ett par byggnader bort. Men den grekiska krisen står inte på EU-ledarnas agenda, åtminstone inte formellt.

Den tyngsta frågan är i stället hur EU-länderna ska hantera den ökande flyktingströmmen till unionen. Sedan början av året har 153 000 personer sökt sig över EU-gränserna, 149 procent mer än samma tid förra året enligt gränskontrollmyndigheten Frontex.

Alla ska bidra

På bordet ligger ett förslag om att alla länder gemensamt ska ta emot 40 000 av de flyktingar som kommit till Italien och Grekland samt 20 000 så kallade kvotflyktingar som utvalts av FN. Den svenska regeringen anser att reglerna måste vara bindande för att de ska få effekt, men motståndet är stort från flera länder.

EU-tjänstemän talar nu om att det kan bli ett system med både bindande och frivilliga regler, oklart hur.

– EU kan inte sitta och diskutera om vi kan hjälpas åt med 60 000 människor när 60 miljoner är på flykt runtomkring i världen. Vi är en kontinent med 500 miljoner invånare, jag tycker faktiskt att vi måste höja nivån, säger statsminister Stefan Löfven på väg in till mötet.

Mer kontroll

I flera länder handlar migrationsdebatten snarare om att stoppa illegala migranter än att hjälpa asylsökande.

– Först och främst måste vi få kontroll över den illegala invandringen och det måste vara vår prioritet. I dag väntar jag mig att toppmötet skickar ett tydligt budskap: alla de som inte är legala asylsökande kan inte vara säkra på att få stanna i Europa, säger EU:s permanente ordförande Donald Tusk.

Andra förslag som diskuteras är att Frontex ska få utökade möjligheter att skicka tillbaka asylsökande som får avslag, att sätta upp "hotspots" vid gränserna där många asylsökande kommer för att snabbt identifiera, registrera och ta fingeravtryck, samt att ta fram en EU-lista med så kallade säkra länder, alltså länder som i normalfallet inte ger asylskäl.

TT