Fjällräv riskerar dö ut på Vardangerhalvön

UTRIKES

Norge. Bara två fjällrävar lever i Vardangerhalvöns nationalpark, och det har gått tre år sedan det senast föddes en kull valpar där. Norska Miljödirektoratet ska därför verkställa sin krisplan och sätta ut 29 valpar i området.

Dessutom ska man fortsätta skjuta av den fysiskt överlägsna rödräven, som förmodas utkonkurrera fjällräven.

År 2011 - som var lämmelår över hela norra Skandinavien - var det senaste toppåret för fjällräv i nationalparken. Då registrerades 20 stycken. Men sedan dess har bara en enda valpkull fötts där.

Längre söderut var 2017 ett bra år för fjällräven, Miljödirektoratet har registrerat 40 nya kullar med minst 135 valpar sammanlagt, mot bara 16 kullar förra året.

TT-NTB