Växthusgaser når nya rekordnivåer

Publicerad:
Uppdaterad:

Genève. Koncentrationerna av koldioxid och övriga växthusgaser i atmosfären nådde nya rekordnivåer under 2013.

Koldioxidhalterna ökade med 2,9 ppm (miljondelar) vilket är den största ökningen hittills.

Det framgår av årets rapport från WMO, Meteorologiska världsorganisationen. De samlade koldioxidhalterna ligger nu på 396 ppm, eller drygt 141 procent av den förindustriella nivån på 280 ppm.

Mycket snart, kanske redan i år, kommer vi att passera 400 ppm, ett symboliskt viktigt steg.

Även nivåerna av metan och dikväveoxid slog nya rekord ifjol. Metanhalterna ligger nu på 1 824 miljarddelar (ppb), eller 253 procent av nivåerna före år 1750.

Motsvarande siffror för dikväveoxiden är 325,9 miljarddelar, eller 121 procent av den förindustriella nivån. Såväl metan som dikväveoxid är extremt aggressiva växthusgaser.

Dessutom är världshaven, som absorberar utsläppen, mer försurade än någonsin. Mer koldioxid i vattnet leder till ökad försurning, vilket i sin tur på sikt allvarligt kan förändra ekosystemen i oceanerna.

– Vi vet utan tvivel att vårt klimat förändras och att vädret blir alltmer extremt som ett resultat av mänsklig aktivitet, som förbränning av fossila bränslen, säger WMO:s generalsekreterare Michel Jarraud.

TT-AFP

Publicerad: