EU vill stoppa åländsk gudingjakt

UTRIKES

Jakt. Antalet gudingar - ejderhanar - har sjunkit så mycket att Finland måste se till att stoppa den traditionella vårjakten på gudingar på Åland, manar EU-kommissionen.

Om inget händer inom två månader hotar kommissionen nu med att ta frågan till EU-domstolen.

"Den ogynnsamma bevarandestatusen gör att villkoren för ett undantag inte uppfylls och det faktum att de tillåtna jaktkvoterna inte utgör ett litet antal av populationen", heter det i kommissionens beslut om att kräva åtgärder.

Enligt kommissionen har populationen minskat med 40 procent i Finland och 50 procent i Östersjön som helhet.

Bryssel, TT:s korrespondent