Oväntat trendbrott för världsutsläpp

Klimatförändringar. Trots ekonomisk tillväxt ligger människans utsläpp av koldioxid kvar på samma nivå. Det uppger Internationella energiorganet (IEA) i en preliminär årssammanställning. Det är första gången på fyra decennier som utsläppen inte ökar, bortsett från år med ekonomisk nedgång.

Drygt 32 miljarder ton koldioxid beräknas ha släppts ut i fjol, lika mycket som 2013. Enligt IEA:s chefekonom Fatih Birol visar resultatet att ekonomisk tillväxt inte behöver betyda ökade utsläpp av växthusgaser.

– Det här är en välkommen och viktig överraskning, säger Birol enligt The Financial Times, och tillägger att han nu känner större hopp om att mänskligheten kan bekämpa den globala uppvärmningen.

Bättre välfärd

Enligt klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) krävs det att de preliminära siffrorna blir verklighet och att de följs av flera år av minskande utsläpp samtidigt som fler får tillgång till bättre välfärd genom effektivare energianvändning.

– Vi måste hitta globala metoder att minska utsläppen och det här visar att det går. Det är väldigt positivt, inte minst eftersom vi har ett viktigt klimatår internationellt, att se möjligheterna att också få ett globalt avtal där man känner en trygghet med att alla länder går åt samma håll.

Förhandlingar pågår redan inför det att världens länder i december samlas i Paris för att försöka få till ett nytt klimatavtal.

Övergång till skiffer

Enligt Klas Eklund, seniorekonom på SEB, finns det flera förklaringar till att utsläppen inte ökar, däribland omställningar i Kina och USA.

– I Kina håller man på och lägger om tillväxtstrategin från tung industri till lätt industri och tjänster. I takt med att man gör det blir produktionen mindre energiintensiv. Dessutom satsar man väldigt mycket på energieffektivisering i form av modernare maskiner och att man snålar på el- och värmeförbrukning.

Trots att kolet dominerar har Kina världens största program för investeringar i förnybar energi. Att den kinesiska tillväxten saktat ner inverkar också positivt på koldioxidutsläppen.

– När det gäller USA så är den stora faktorn bakom förändringen att man i stor skala börjat övergå från kol till skifferolja och skiffergas som släpper ut mindre koldioxid än kol, säger Eklund till TT.

Måste minska radikalt

I de flesta tillväxtländer ökar utsläppen av koldioxid, om än långsammare, vilket delvis beror på oljan fram till i somras blev allt dyrare.

I mångt och mycket ser förutsättningarna för att kunna bromsa uppvärmningen nu bättre ut, säger Eklund, men understryker att det är långt kvar innan man har kontroll.

– För att man ska minska riskerna med global uppvärmning måste utsläppen inta bara toppa, utan minskas radikalt under de närmaste decennierna.

TT

Publisert: