Rysskräck ökar i Finland

UTRIKES

Helsingfors. Finländarnas rädsla för grannlandet Ryssland ökar. I en opinionsmätning som publiceras i tidningen Helsingin Sanomat uppger över 40 procent av de tillfrågade att de anser att finländarna har skäl att vara rädda för Ryssland - att jämföra med cirka 20 procent för fyra år sedan. Över 50 procent tycker att utvecklingen i Ryssland inverkar negativt på Finlands säkerhet.

Resultatet går i linje med en annan mätning som publicerades i tidningen Kalevas tidigare i september.

TT-FNB