Expert: Putin framstår som klok

UTRIKES

USA/Ryssland. Trots den upptrappade diplomatiska konflikten med USA väljer president Vladimir Putin att inte utvisa några amerikanska diplomater från Ryssland - åtminstone inte nu. Rysslandskännaren Carolina Vendil Pallin känner igen strategin från rysk inrikespolitik.

– Det är inte helt ovanligt i inrikespolitiken att det först kommer ett hårt utspel och sedan framstår Putin som den som är återhållsam och klok och pragmatisk. Det sätter honom i god dager, säger hon.

– Samtidigt vet vi att inget händer i Ryssland utan att Putin har ett finger med i spelet.

Kan komma senare

Putins beslut gick tvärs emot utrikesminister Sergej Lavrovs rekommendation tidigare i dag att utvisa 35 USA-diplomater från landet. I går beslutade USA att utvisa lika många ryssar. Vladimir Putin säger att det kan komma en rysk vedergällning senare, att han först vill se hur USA:s tillträdande president Donald Trump agerar.

– De avvaktar, eventuella utvisningar hänger kvar som en option, konstaterar Vendil Pallin, som är verksam vid Totalförsvarets forskningsinstitut.

USA:s åtgärder innefattar även stängningar av två ryska fastigheter i New York och Maryland, utöver de 35 diplomater som utvisas. Dessutom inför president Barack Obama sanktioner mot fyra personer och flera ryska underrättelsetjänster, med anledning av de misstänkta cyberattackerna i samband med presidentvalet i USA samt uppgifter om "trakasserier" av personal i Ryssland.

Trängd Obama

Frida Stranne, USA-forskare vid Högskolan i Halmstad, säger att det spända läget kan ge Donald Trump en möjlighet att plocka politiska poäng för en förbättrad relation med Ryssland - om han pratar sig samman med Putin efter att han tillträtt den 20 januari.

– Trump kan hänvisa till att han inte vill ha en eskalering av situationen, säger hon.

TT: Vad betyder det för världen om Trump närmar sig Ryssland?

– Vi vet för lite för att kunna säga det. Generellt är det alltid bättre med samtal och diplomati och båda parterna behövs ju för att lösa Syrienkonflikten. Den stora frågan är vilka eftergifter som krävs.

Dag Blanck, professor vid Svenska institutet för Nordamerikastudier vid Uppsala universitet, noterar att Putin spelar skickligt på konflikten mellan länderna. Genom att antyda att Trump kommer att vara mer "medgörlig" än företrädaren ökar han förväntningarna på USA:s näste ledare. Men, varnar Blanck, det kan få allvarliga konsekvenser inom hans eget parti.

– Ledande senatorer som John McCain och Lindsey Graham är kritiska mot detta. Det kan leda till en spricka inom Republikanerna.

Inga regler

USA:s beslut att utvisa så många ryska diplomater är sällsynt. Frida Stranne påpekar att avgående Barack Obama sannolikt känner sig trängd av att inte ha varit med i den senaste uppgörelsen om vapenvila i Syrien, som förhandlades fram av Ryssland och Turkiet.

– Det här hade han kunnat göra tidigare, uppgifterna om trakasserier och dataintrång har funnits ett tag. Men nu vill Obama visa musklerna.

Moskva har förnekat inblandning i datahackningen av Demokraterna, trots att underrättelserapporter pekat ut ryska hackare. När det gäller trakasserierna har USA:s tidigare Moskvaambassadör Michael McFaul vittnat om det och det finns även rapporter om att Storbritanniens och Estlands ambassader varit utsatta för intensiva demonstrationer, säger Carolina Vendil Pallin.

– Den ryska ledningen kan alltid förneka det och säga att de inte kan kontrollera ungdomsgrupper som protesterar. Men det är väl känt att i Ryssland äger inga demonstrationer rum utan tillstånd uppifrån.

Den upptrappade situationen till trots är Vendil Pallin försiktig med att göra jämförelser med kalla kriget.

– Kalla kriget var en situation som utvecklades under många år, där parterna var överens om ett slags spelregler. Situationen nu är mycket mer oförutsägbar och vi har inga regler. Många av de avtal och forum för dialog och nedrustning som funnits ligger på is.

TT