Föreslagen jourreform upprör

UTRIKES

Vård. Ett förslag om en sjukhusjourreform väcker starka känslor i Finland.

Många av kritikerna befarar att den kan bli ett bakslag för det svenska i Finland, då svenskspråkiga patienter riskerar att inte få avdelningsvård på sitt modersmål.

– Regeringspartierna i riksdagen har medvetet röstat för en linje som innebär att den svenskspråkiga befolkningen inte har samma rätt till vård på modersmålet som den finskspråkiga befolkningen. Det här beslutet uppfyller inte de krav som riksdagens grundlagsutskott har ställt, säger intresseorganisationen Folktingets ordförande Thomas Blomqvist till mediebolaget Yle.

Hela oppositionen var enad mot reformen, men under tisdagsmorgonen röstade riksdagen ned förslaget om att skicka tillbaka frågan till grundlagsutskottet, för att se om ändringen följer grundlagen.

– Den långa utlåtandetiden för lagförslaget visar sig vara en teater utan like. Minister Juha Rehula (C) underströk otaliga gånger att regeringen lyssnar på fältet, och därför var utlåtandetiden så lång. Och vad hände? Över 700 kritiska utlåtanden till trots så hände egentligen ingenting, säger Nylund till Yle.

Socialdemokraterna och De gröna meddelar att de kommer att föreslå att hela jourreformen förkastas, skriver finska nyhetsbyrån FNB.

TT