Skolor stängda i Iran på grund av smog

UTRIKES

Iran. Lokala myndigheter har beslutat att stänga samtliga grundskolor i Irans huvudstad Teheran, och i omkringliggande städer, på grund av höga nivåer av luftföroreningar.

Stora sjok av smog har täckt delar av huvudstaden under de senaste dagarna.

Nivåerna av farliga partiklar av typen PM2,5 nådde under söndagsmorgonen 185 mikrogram per kubikmeter i södra Teheran, enligt myndigheterna. Det är många gånger högre än Världshälsoorganisationens rekommenderade maxvärde, 25 mikrogram.

Även gruvor och cementfabriker i Teheran-provinsen har beordrats att hålla stängt medan äldre, barn, gravida och personer med hjärtproblem uppmanas att hålla sig inomhus.

Teheran drabbas varje år av svåra luftföroreningar då kyligt väder drar in och skapar ett lager av varm luft högre upp som stänger inne utsläppen från trafik i staden, som har närmare nio miljoner invånare.

TT-AFP