Ytterligare en fot hittad i Kanada

UTRIKES

Kanada. En fot i en sko har hittats på en strand utanför Vancouver i Kanada. Det är den fjortonde foten utan tillhörande kropp som har spolats upp från havet i British Columbia på Kanadas västkust sedan 2007, rapporterar tidningen Vancouver Sun.

– En tidig analys pekar på att det är mänskliga kvarlevor och vi kommer att utreda och testa ytterligare för att kunna utföra en identifiering de närmaste veckorna, säger Andy Watson, talesperson vid rättsläkarkontoret, till tidningen.

Tio av de tretton tidigare hittade fötterna har konstaterats höra till sju personer som avlidit i olyckor eller i självmord. En fot kunde kopplas till en man som hade varit försvunnen i 25 år efter en olycka.

Rättsläkare kommer, förutom att försöka ta reda på den avlidnes identitet, även ta reda på när och hur personen avled, dödsorsak och om det finns några sätt att förebygga liknande dödsfall i framtiden.

TT