Ex-kommissionär varnas av EU

UTRIKES

EU. EU-kommissionen ger en formell reprimand till förra kommissionären Neelie Kroes från Nederländerna. Kroes berättade aldrig att hon formellt hade en roll i ett holdingbolag när hon tillträdde 2004 och informerade heller aldrig om sina inkomster för 2015, då hon fick sin övergångspension från kommissionen.

Eftersom de pensionspengar som utbetalats felaktigt redan återtagits anser dock kommissionen inte att det finns skäl att inleda någon rättslig process mot Kroes.

Bryssel, TT:s korrespondent