Kraftig ökning av kokain i Colombia

UTRIKES

Colombia. Kokainproduktionen i Colombia ökade kraftigt under förra året, enligt en ny FN-rapport.

Men det finns hopp om att tillverkningen ska minska i och med fredsavtalet mellan Farcgerillan och regeringen.

Colombia har länge försökt få bort stämpeln som världens största kokainkälla, men landet producerade i fjol mer av drogen än på mycket länge, enligt nya siffror från FN.

Omkring 866 ton kokain tillverkades i olika droglabb runt om i landet under 2016, vilket är en 34-procentig ökning jämfört med året innan då siffran låg på 649 ton.

Kokain utvinns ur koka, och kokaplantagen breder ut sig över landet. I fjol täckte de en yta på 146 000 hektar, en siffra som året innan låg på 96 000 hektar.

Enligt rapporten är orsakerna till ökningen många, bland annat president Juan Manuel Santos beslut 2015 att sluta använda växtgift för att förstöra plantorna, på grund av de hälsorisker det medför.

Ökningen har skett i redan kända kokainområden, tillverkningen har inte spridit sig till andra platser, enligt FN.

Trots den kraftiga ökningen säger Bo Mathiasen vid FN:s kontor för bekämpning av narkotika och kriminalitet (UNODC) att det finns hopp sedan regeringen och Farcgerillan, som kontrollerade stora delar av drogtillverkningen i landet, undertecknade ett fredsavtal i slutet av förra året.

I decennier har Farc kontrollerat många av områdena i landet där de största kokaplantagen finns.

Som en del i fredavtalet som undertecknats får Farc-medlemmarna ekonomiskt stöd för att övergå från att odla koka till andra grödor på sina marker.

Colombia är den ledande kokainproducenten i Latinamerika, följt av Peru och Bolivia, enligt rapporten.

TT-AFP-AP