Utrikes

Sverige protesterar mot valfångst

UTRIKES

Stockholm. Sverige har tillsammans med sex andra länder, däribland USA, gjort en kraftig markering mot Island för dess beslut att kraftigt öka valfångstkvoterna.

I fredags överlämnade de sju ambassadörerna från Sverige, Finland USA, Storbritannien, Nederländerna och Frankrike en så kallad démarche till Islands fiskeriminister Steingrimur J Sigfusson.

Skrivelsen, som enligt svenska diplomater ska uppfattas som en kraftig markering och tillkommit på USA:s initiativ, uttrycker bland annat "extrem besvikelse" över att den nya rödgröna regeringen ännu inte hävt det beslut om utökade valfångstkvoter som Geir Haardes regering fattade samma dag som den avgick.

"Underminerar IWC"

Beslutet "underminerar Internationella valfångstkommissionens (IWC) arbete", heter det i skrivelsen.

Regeringen bör stoppa den beviljade valjakten och i stället se på valfångstfrågan i ett längre perspektiv än vad valfångstindustrin gör.

En gemensam lösning utarbetad inom IWC med inriktning på bevarande och hållbart nyttjande är att föredra.

I ett amerikanskt pressmeddelande heter det att Islands reservation mot IWC:s fiskestopp "skadar bilden av Island i världens ögon på ett icke önskvärt sätt".

Frågan om valjakten är mycket känslig. Regeringen, bestående av Socialdemokraterna och Vänstern de Gröna, är inte enig, men dessutom finns det ett starkt folkligt stöd och en majoritet i parlamentet, alltinget, för fortsatt fångst. Men regeringen har ändå sagt offentligt att beslutet ska omvärderas, vilket ambassadörerna uppgavs ha noterat med tillfredsställelse.

Påtryckningar

Sigfusson säger till tidningen Frettabladid att regeringen är välbekant med andra länders inställning och att det förekom muntliga påtryckningar.

– Inga hot förekom . . . men ambassadörerna bad mig uppmärksamma det faktum att hälften av alla turister som kommer till Island kommer från dessa sju länder.

Enligt den isländska finanstidningen Vidskiptabladid, som citeras av den engelskspråkiga webbplatsen Iceland review, är Island en liten spelare i förhållande till stora fångstländer som USA, Kanada, Japan, Norge och Grönland. Island stod för bara två procent av världens totala valfångst 2007. Men de nya kvoterna kan komma att öka Islands fångstandel betydligt.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Utrikes