Tigerstammen i Sibirien växer

Publicerad 2015-05-28

Naturvård. Antalet tigrar i ryska Sibirien har ökat de senaste tio åren. Enligt en ny inventering finns det nu drygt 500 tigrar i regionen, en ökning med över tio procent sedan 2005.

– Bevakningen har ökat och straffen för tjuvjakt har blivit mycket hårdare. Förr kom man undan med lite böter, nu riskerar man fängelse i flera år, säger Ola Jennersten, ansvarig för tigrar på Världsnaturfonden (WWF).

Det ökade skyddet, som också lett till en ökning av stammarna av bytesdjur, är delvis en effekt att tigertoppmötet i Ryssland 2010 då alla länder i Asien med vilda tigrar enades om att försöka fördubbla antalet vilda tigrar till 2022. Då beräknades den totala tigerstammen i det vilda till cirka 3 200 djur.

– I Ryssland tog man detta på allvar. Det har gett resultat, säger Jennersten.

Andra länder där tigrarna har blivit fler på sistone är Indien, Nepal, Bhutan och Bangladesh. Dessa länder har i dag tillsammans runt 2 800 tigrar, varav merparten i Indien.

– Det här kan betyda att vi för första gången på 100 år kanske har en kurva som pekar uppåt, säger Jennersten.

Han påpekar dock att det fortfarande ser mörkt ut i Sydostasien. Troligen finns inte fler än cirka 800 tigrar kvar i hela regionen.

TT