Vart femte barn utan vaccin

Publicerad 2015-04-22

FN. En femtedel av världens barn vaccineras fortfarande inte mot dödliga sjukdomar som enkelt kan förebyggas, konstaterar Världshälsoorganisationen WHO. Det rör sig om nära 22 miljoner barn som inte får trippelvaccinet DPT3, mot difteri, kikhosta och stelkramp. Nästan hälften av barnen finns i tre länder: Indien, Pakistan och Nigeria.

Andelen barn som vaccineras har ökat rejält under några årtionden, men ökningen har nu stannat av trots en uttalad avsikt att alla barn i världen skulle få vaccin till 2012. Enligt WHO dör 1,5 miljoner barn varje år i sjukdomar som hade kunnat förhindras.

TT-AFP